Veletrh Informační bulletin Situační plán

Dimplex

Energetická politika
Energetická politika

Energetická politika

My ze společnosti Glen Dimplex Deutschland jsem se zavázali k dlouhodobému snižování spotřeby energie a ve stálém procesu zlepšování ke zvýšení naší energetické efektivity.


Za účelem dosažení těchto cílů jsme zavedli systém managementu hospodaření s energií podle normy DIN ISO 50001:2011 a zaručujeme plnění všech požadavků této normy a nepřetržité zlepšování procesů v rámci tohoto systému managementu hospodaření s energií.

Dále pravidelně kontrolujeme

  • zajištění potřebných finančních a strukturálních předpokladů.
  • integraci všech spolupracovníků do implementace a provedení systému managementu hospodaření s energií a pevné stanovení odpovědností.
  • zohlednění relevantních právních závazků a ostatních požadavků.
  • konání pravidelného ohodnocení energetické efektivnosti, využití a spotřeby energie.
  • správné zavádění a provádění programů podporujících energetickou efektivnost.
  • nákup energeticky výkonných produktů a služeb, které přispívají k vylepšení energetického výkonu.
  • měření a kontrolu výsledků pravidelným auditem.