Veletrh Informační bulletin Situační plán

Dimplex

Politika životního prostředí
Politika životního prostředí

Naše politika životního prostředí

Splňujeme požadavek celkové a trvalé ochrany životního prostředí.

U společnosti GLEN DIMPLEX má trvalá ochrana životního prostředí hluboké kořeny. Využíváme našich ekonomických, ekologických a sociálních kompetencí k tomu, abychom na nejnižší možnou úroveň snížili případné škodlivé vlivy naší hospodářské činnosti. Našim Know-How jsou ekologické výrobní procesy a moderní a spolehlivé výrobky s hospodárnou spotřebou energie.

V oblasti ochrany životního prostředí dále klademe zvláštní důraz na odborné vzdělání a další kvalifikaci našich spolupracovníků, aby kompetentně a zodpovědně přispívali k neustálému zlepšování ochrany životního prostředí v podniku. Kromě toho vedeme ve všech ekologických otázkách otevřený dialog se zákazníky, dodavateli a veřejností. Pravidelné audity stvrzují kvalitu naší politiky životního prostředí.

Zodpovědná ochrana životního prostředí je dnes důležitým předpokladem pro stálý úspěch podniku. Naše ekologická opatření zahrnují výrobní procesy stejně jako celou paletu výrobků a zohledňují kompletní životní cyklus produktu od použití surovin přes vývoj výrobku a jeho použití až po likvidaci a recyklaci. Jednáme v souladu s platnými právními povinnostmi a jsme zavázáni dodatečným požadavkům naší podnikové ekologické politiky.

Naše průběžně vysoká kvalita je zaručena certifikací podle DIN EN ISO 9001 a podle DIN EN ISO 14001.