Veletrh Informační bulletin Situační plán

Dimplex

Principy firmy Glen Dimplex Deutschland

  • Spokojenost zákazníků

Hlavním principem našeho jednání je splnit očekávání zákazníků v partnerském obchodním vztahu. Za tímto účelem rozvíjíme dlouhodobě perspektivní vztahy k našim zákazníkům, partnerům a dodavatelům, ze kterých mají všechny strany užitek.

  • Produkty, kvalita

Převádění nových technologií do praxe při výrobě ekologické a energeticky úsporné chladicí a tepelné techniky stejně jako domácích přístrojů je v našem podniku tradicí, která zůstane i v budoucnu. Všechny výrobky vykazují vysoký technický standard a odpovídají požadavkům uživatelů na mezinárodních cílových trzích. Kvalita a cena odpovídají hodnotově analytickým zásadám a zákonům hospodářské soutěže.

  • Kompetence, inovace, spolupracovníci

Usilujeme o vedoucí pozici na trhu pomocí zákazníků spokojených s naší kompetencí, rozsáhlými službami v oblasti systémů stejně jako kontinuální inovační činností. Naším cílem je trvalý růst přinášející zisky, kterým si dlouhodobě zajišťujeme volnost jednání. Vysoce si přitom ceníme kvalifikovaných samostatně pracujících a motivovaných spolupracovníků stejně jako spolehlivých a inovativních dodavatelů.

  • Ochrana životního prostředí

Ochranu životního prostředí považujeme za svou povinnost vůči společnosti a budoucím generacím. Je integrovanou součástí strategie našeho podniku. Produkty, výrobní metody a služby této povinnosti odpovídají.

  • Energetická politika

My ze společnosti Glen Dimplex Deutschland jsem se zavázali k dlouhodobému snižování spotřeby energie a ve stálém procesu zlepšování ke zvýšení naší energetické efektivity.