Veletrh Informační bulletin Situační plán

Dimplex / Volná místa

Martina, 19 let
Martina, 19 let

Učební obory

"Proč jsem se rozhodla absolvovat učební obor mechanička nástrojů v oblasti lisovací a tvářecí techniky u firmy Glen Dimplex Deutschland GmbH? Mám pro to tři důvody: Za prvé jsou zde velmi příjemní instruktoři a pomáhají, kde jen mohou. Za druhé tu kolegové nejsou jen kolegové, ale skutečně dobří přátelé. A za třetí jsem již předem slyšela od několika známých, že je vzdělání u firmy Glen Dimplex Deutschland GmbH skutečně dobré a mohu jen říci, že tito lidé měli pravdu!" (Martina, 19 let)

Učební obory

Velice kvalitní výrobky mohou zhotovovat jen spolupracovníci, kteří mají odpovídající odborné znalosti. Dnes se učí přibližně 30 mladých lidí v technickém a ekonomickém úseku firmy Glen Dimplex Deutschland GmbH za pomoci nejmodernějšího vybavení a moderních metod samostatnému a odpovědnému zacházení se zdroji a technikou. Velice brzy se tyto nové odborné pracovní síly integrují do pracovního procesu. Stálé další vzdělávání nejen v technické oblasti motivuje spolupracovníky k použití získaných vědomostí v praxi tak, aby nejlépe sloužily našim zákazníkům.

Poznejte povolání zítřka již dnes díky vzdělání v technickém nebo ekonomickém oboru firmy Glen Dimplex Deutschland GmbH.

Technické učební obory

  • Mechanik/mechanička nástrojů v oblasti lisovací a tvářecí techniky
  • Elektronik/elektronička energií v oblasti provozní techniky
  • Montér chladicího zařízení

Předpoklady:

  • ukončení základního vzdělání nebo vyšší vzdělání
  • řemeslná zručnost a vztah k technice

Vaše otázky o ekonomických učebních oborech zodpoví také telefonicky nebo e-mailem náš poradce pro učební obory:

Pan Helmut Lauterbach
Tel.: +49 (0) 9221 / 709-127
Fax: +49 (0) 9221 / 709-8127
E-Mail: helmut.lauterbach@glendimplex.de

Ekonomické učební obory

  • Průmyslový ekonom/ekonomka
  • IT ekonom/ekonomka

Předpoklady:

  • střední nebo vyšší vzdělání
  • žádné obavy z práce s počítačem

Vaše otázky o ekonomických učebních oborech zodpoví také telefonicky nebo e-mailem naše poradkyně pro učební obory:

paní Susanne Franke
Tel.: +49 (0) 9221 / 709-328
Fax: +49 (0) 9221 / 709-238
E-Mail: susanne.franke@glendimplex.de

Adresu pro Vaši žádost o učební místo a další informace o pracovních možnostech ve firmě Glen Dimplex Deutschland GmbH najdete zde.