Veletrh Informační bulletin Situační plán

Dimplex

Vývoj
Vždy o jeden krok vpřed

Vývoj: Vždy o jeden krok vpřed

Topná a klimatizační technika představuje klíčovou technologii při ochraně životního prostředí, jehož součástí je šetrné zacházení se zdroji energie. Inovační potenciál a fantazie  při výzkumu a vývoji nových technologií vedou u velkého počtu topných a klimatizačních zařízení ke značným úsporám fosilních paliv a citelnému zvýšení účinnosti.   

Současně moderní systémy a vyzrálé komponenty umožňují zvýšení komfortu v obytném, pracovním a volnočasovém prostředí lidí.

Naše výzkumné a vývojové oddělení patří k nejmodernějším v tomto odvětví. Tady se spojují znalosti z oblasti chladicí a klimatizační techniky se znalostmi ohřevu domů a techniky systému. Jsme hrdi na inovační potenciál a fantazii našich spolupracovníků, kteří díky tomu, že se hluboce zajímají o přání zákazníků, přispívají významně k úspěchu našeho podniku. Naši výzkumníci a inženýři se již dnes zabývají tématy, která budou v budoucnu rozhodující při ohřevu a větrání domů.
Díky výrobkům tepelné techniky pro domácnost a našim systémovým řešením týkajícím se tepelných čerpadel máte k dispozici nanejvýš efektivní řešení problému, která odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Výrobky jsou vybaveny moderními regulačními funkcemi, jsou lehce udržovatelné a spolehlivé.