Sidekart

Dimplex / Kundeservice

Hurtigfeilmelding

Dimplex gir deg muligheten til å sende inn en hurtigfeilmelding per e-post. Hvis du oppdager feil ved våre produkter, har du muligheten til å sende oss en melding per e-post ved hjelp av et kontaktskjema. Hurtigfeilmeldingen gjør ikke at du får besøk av serviceteknikere.

Det er viktig at du fyller ut skjemaet ordentlig for at vi raskt skal kunne forstå og besvare problemet på en tilfredsstillende måte. Oppgi hvordan vi kan komme i kontakt med deg. Det er viktig at du oppgir en korrekt e-postadresse og et korrekt telefonnummer!

Rødkantede felt er obligatoriske felt.

Kontaktopplysninger
Firma:
Fornavn:
Etternavn:
Status:
Gate:
Postnummer:
Poststed:
Land:
Telefon:
E-post:

Enhetsspesifikasjoner
Produktgruppe:
Modell: Klikk her!
Fabr.nr./E-nr.
Produksjonsdato (FD):
Kjøps- eller oppstartsdato:
Reklamasjonsdato:
Transportskade oppdaget: Ja Nei
Defekt del returnert: Ja Nei
Enheten ble undersøkt av:
dato:

Reklamasjonsgrunn:

Oppdaget feil/årsak:

Legg til bilder/filer
1. Filvedlegg:
2. Filvedlegg:
3. Filvedlegg:

Sikkerhetskode:  Last bildet på nytt
Tast inn den ovenfor viste sikkerhetskoden: