Nieuwsbrief Sitemap

Dimplex / Contact  / Colofon

Informatie over de bescherming van uw privésfeer en persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonlijkheidsrechten volgen wij een heldere strategie ten aanzien van de registratie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, die bijvoorbeeld bij het bezoeken of bij het bestellen van goederen op onze homepage worden opgeslagen. Wij verzoeken u deze verklaring kort door te lezen. Wij informeren u daarin over de volgende aspecten:

Welke gegevens registreren wij van u?

Actief verzamelen wij geen persoonlijke gegevens van u, wanneer u onze internetpagina bezoekt.  Wilt u echter gebruik van een van onze webservices maken, zoals onze onlineplanner, dan wordt u verzocht uw persoonlijke gegevens te vermelden. U krijgt dan een mededeling per e-mail, waarin wij u meedelen welke gegevens er zijn opgeslagen. Om klant van onze internetshop te worden, vragen wij u om zich bij ons te registreren. Daartoe hebben wij uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Deze gegevens kunt (en moet) u met een (door u gekozen) wachtwoord beschermen.

Met welk doel worden deze gegevens geregistreerd?

Er is een reeks situaties mogelijk waarin uw persoonlijke gegevens ons helpen kunnen, u een betere service te bieden. Voor uw bestellingen hoeft u zich bv. uitsluitend met uw e-mailadres en wachtwoord aan te melden. Ons systeem zoekt dan automatisch naar alle benodigde gegevens.

Hoe gaan wij met deze gegevens om?

Opgeslagen gegevens behandelen wij met de grootste zorgvuldigheid en wij gebruiken ze alleen voor doelen, waartoe u ons gerechtigd heeft.
Voor het speciale geval dat u zich in onze onlineshop aanmeldt, hebben wij beschermende maatregelen getroffen, opdat gegarandeerd is, dat uw gegevens voor het verrichten van een aankoop in onze shop altijd juist, volledig en volgens de laatste stand zijn. Vanzelfsprekend hebt u te allen tijde toegang tot de bij ons opgeslagen gegevens en kunt u deze veranderen. Zodoende helpt u ons, om uw contactinformatie steeds volgens de laatste stand en volledig te houden.

Aan wie geven wij deze gegevens door?

Wij nemen het beschermen van uw persoonlijkheidsrechten zeer serieus. Daarom verzekeren wij u dat de door u opgeslagen informatie niet aan andere aanbieders verkocht of verschaft mag worden.
Indien u de door u in de onlineshop bestelde waar per Visa Card, MasterCard of incasso wilt betalen, behouden wij ons voor uw gegevens aan de firma WorldPay door te geven. Daarbij gaat het om een aanbieder van betalingsoplossingen voor internetshops, die in onze naam uw betaling ontvangt en deze weer aan ons doorgeeft.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben voorzorgsmaatregelen getroffen, om uw gegevens tegen verlies, diefstal en misbruik evenals tegen onbevoegde toegang, doorgave, verandering en vernietiging te beschermen. Daartoe behoren beheertechnische, elektronische en fysieke procedures. In onze onlineshop gebruiken wij op alle pagina's waarop persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt de versleuteling van de industriestandaard SSL (Secure Sockets Layer). Wanneer u in onze shop wilt inkopen, moet u een browser gebruiken die met SSL werken kan (bv. Netscape Navigator vanaf versie 3.0, Internet Explorer). Zo kan de geheimhouding van uw persoonlijke en creditcardgegevens bij transacties via  internet worden gewaarborgd.

"Cookies"

Net als andere ondernemingen maken wij op onze internetpagina's gebruik van cookies. Cookies staan voor informatie, die wij via uw webbrowser op de vaste schijf van uw computer opslaan. Zo herkennen wij u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan onze internetpagina automatisch en kunnen wij u met uw naam aanspreken. Wanneer u niet wilt,dat wij uw computer herkennen, stelt u uw internetbrowser dan zo in dat hij de cookies van uw harde schijf wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt, voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Mocht u andere vragen over de bescherming van persoonsgevens op onze internetpagina hebben, neem dan contact op met de persoon die bij ons hiervoor verantwoordelijk is:

datenschutz@glendimplex.de