Sitemap

Dimplex / Contact  / Colofon

Wettelijke aanwijzing

Alle rechten voorbehouden. Alle informatie op de websites is eigendom van Glen Dimplex Deutschland GmbH. De informatie wordt verstrekt volgens de laatste stand bij het verschijnen ervan. Aansprakelijkheid of garantie omtrent de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor alle andere websites waarnaar door middel van hyperlinks verwezen wordt. Voor de inhoud van dergelijke sites is Glen Dimplex Deutschland GmbH niet verantwoordelijk.

De informatie op de websites vormen in geen enkel geval een wettelijke verzekering. Glen Dimplex Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor, desgewenst veranderingen, schrappingen of aanvullingen in de beschikbaar gestelde informatie of gegevens aan te brengen. Technische wijzigingen, fouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Uit de hier beschreven gebieden kunnen geen aanspraken worden afgeleid. De aanbiedingen zijn in alle delen vrijblijvend en niet-bindend.

Glen Dimplex Deutschland GmbH aanvaart geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie of gegevens die op deze website te vinden is. Er bestaan geen rechten en plichten tussen Glen Dimplex Deutschland GmbH en de gebruiker van de website of derden.

De inhoud van de websites van de bedrijfsafdeling Dimplex van Glen Dimplex Deutschland GmbH is door de auteurswet beschermd. De inhoud mag noch in zijn geheel noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur vermenigvuldigd, doorgegeven en/of gepubliceerd worden of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

Op alle informatie of gegevens, het gebruik hiervan evenals al het met de website van Glen Dimplex Deutschland GmbH samenhangende handelen, dulden of verzuimen is het Duitse recht van toepassing. Plaats van nakoming en exclusief bevoegde rechtbank is Nürnberg.

Contactpersoon voor de website:

De heer Thorsten Bald
E-Mail: thorsten.bald@dimplex.de
Tel.: +49 (0) 9221 / 709 297 (voor informatie over deze website)

De heer Roland Schmidt
E-Mail: roland.schmidt@dimplex.de
Tel.: +49 (0) 9221 / 709 572 (voor informatie over deze website)

Neem bij vragen over onze producten contact op met:

Hotline systeemtechniek: +49 (0) 9221 / 709 562
Hotline verwarmingstechniek: +49 (0) 9221 / 709 564