Sitemap

Dimplex

Innovatief design voor innovatieve producten
Innovatief design voor innovatieve producten

Design

Ons design behelst alle aspecten die aan het nut en het succes van het product bijdragen. Het design wordt samen met de sectoren techniek en marketing uitgewerkt en in overeenstemming met de eisen van de klanten gerealiseerd. Daarbij oriënteren wij ons op duurzaam geldige waarden en ons design wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen: innovatief, aansprekend, begrijpelijk en functioneel.

De constructie berust op een holistische beschouwing van productie, productgebruik en verwijdering van afvalstoffen. Alle fases van de levenscycli van de producten vormen een bestanddeel van de constructie. Beginnend bij de keuze van de grondstof en een bij de productie en montage passende vormgeving, een eenvoudig te bedienen, heldere productstructuur tot en met een servicevriendelijke en voor demontage geoptimaliseerde opbouw, wordt aan alle eisen van het product voldaan.