Sitemap

Dimplex / Onderneming

Energiebeleid
Energiebeleid

Energiebeleid

Bij Glen Dimplex Duitsland zijn wij de verplichting aangegaan om ons energieverbruik langdurig te reduceren en onze energie-efficiëntie in een doorlopend verbeteringsproces te vergroten.


Om deze doelen te kunnen bereiken, hebben wij een energiemanagementsysteem conform de DIN ISO 50001:2011-norm ingevoerd en zorgen wij ervoor dat alle eisen van deze norm correct worden geïmplementeerd en de processen in dit energiemanagementsysteem voortdurend worden verbeterd.

Verder controleren wij regelmatig of

  • de vereiste financiële en structurele voorwaarden zijn gewaarborgd.
  • alle medewerkers bij de implementatie en uitvoering van het energiemanagementsysteem betrokken zijn en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.
  • rekening wordt gehouden met relevante juridische verplichtingen en andere eisen.
  • een regelmatige beoordeling met betrekking tot de energie-efficiëntie, het energiegebruik en -verbruik plaatsvindt.
  • programma's ter bevordering van de energie-efficiëntie correct worden geïmplementeerd en uitgevoerd.
  • energie-efficiënte producten en diensten worden gekocht die bijdragen aan de verbetering van de prestaties met betrekking tot energie.
  • de resultaten door een regelmatige audit worden gemeten en gecontroleerd.