Sitemap

Dimplex / Onderneming

Milieubeleid
Milieubeleid

Ons milieubeleid

Wij gaan de uitdaging van een holistische en duurzame milieubescherming aan.

Bij GLEN DIMPLEX is de duurzame bescherming van het milieu diep geworteld. Want wij zetten onze economische, ecologische en sociale competentie in voor de minimalisering van eventuele schadelijke uitwerkingen van ons economische handelen op mens en milieu. Milieuvriendelijke productiemethoden, evenals moderne betrouwbare producten met een economisch verantwoord energieverbruik zijn onze expertise.

Verder hechten wij bij de milieubescherming bijzondere waarde aan het gekwalificeerd opleiden en bijscholen van onze medewerkers, zodat zij competent en met verantwoordelijkheidsbesef elk hun bijdrage leveren aan de continue verbetering van de bedrijfsmatige milieubescherming. Bovendien zoeken wij in alle kwesties aangaande milieubescherming de open dialoog met klanten, aannemers en de publieke opinie. Regelmatige audits bevestigen de kwaliteit van ons milieubeleid.

Milieubescherming met verantwoordelijkheidsbesef is tegenwoordig een belangrijke voorwaarde voor het succes van een onderneming. Onze maatregelen voor een milieuvriendelijke organisatie omvatten het productieverloop en het gehele productenassortiment, en houden rekening met de volledige levenscyclus van het product, van het gebruik van grondstoffen, de productontwikkeling, de productie en het productgebruik tot en met de afvoer van afvalstoffen en het hergebruik. Wij handelen conform de geldende wettelijke voorschriften en weten ons gebonden aan de extra eisen van het interne milieubeleid van onze onderneming.

Onze constante hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de certificering volgens DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001.