Sidekart

Dimplex

Dimplex HeatPumpApp

Kobling til App Store
Kobling til Google Play

Komfortfjernkontrollen for din Dimplex-varmepumpe

Med Dimplex HeatPumpApp blir betjeningen av Dimplex-varmepumpen lett som en lek. Med denne Appen har du tilgang til varmepumpestyringen for Dimplex-varmepumpen direkt fra iPhone, iPad og iPod touch, eller fra smarttelefon med android operativsystem.

Funksjonsoversikt:*

  • Hurtig og komfortabel overvåking av varmepumpestatusen
  • Innsyn i aktuell driftsdata og logg av disse
  • Endring av modus og innstilte temperaturer
  • Øknings- og reduksjonstider for varmekurver
  • Kontroll av ventilasjonsenheter for boliger i serie ZL … V / ZL … H / ZL … H-C

Kobling til App Store
Kobling til Google Play

HeatPumpLite:

For å kunne teste omfanget av funksjonene stilles en versjon med tilgang til demonstrasjonsanlegget http://app.dimplex.de til rådighet sammen med HeatPumpLite.


Dimplex HeatPumpApp Screenshot
Dimplex HeatPumpApp Screenshot
Dimplex HeatPumpApp Screenshot

Krav til systemet:

Minstesystemkravene til bruken av HeatPumpApp er en Dimplex varmepumpe med varmepumpestyring WPM 2004, WPM 2006, WPM 2007 eller WPM EconPlus samt NWPM - utvidelse for integrering i lokalt nettverk ved hjelp av ruter.

Fra appens side stilles det frav om iOS 4.3 eller Android 2.2.0 eller høyere. Smarttelefonen må være tilsluttet det lokale nettverket ved hjelp av W-LAN for å kunne kontrollere varmepumpestyringen ved hjelp av appen.

HeatPumpApp og HeatPumpLite inneholder per i dag språkene tysk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk og polsk.

Du finner mer informasjon samt monterings- og installasjonsveiledning for NWPM – utvidelsen på internettadressen www.dimplex.de/wiki.

Personlig og teknisk råd og planlegging får du fra Dimplex på tlf: 09221/709-562 eller ved å sende e-post til 09221709565@dimplex.de.

Vi gir deg gjerne råd og hjelper deg med planlegging iht. dine behov!

Hilsen Dimplex-teamet

* De tilgjengelige funksjonene avhenger av konfigurasjonen av varmepumpevarmeanlegget og anleggets komponenter


Forklaring av symbolene

Driftsmodus:

Automatisk drift

Sommer (uteføler deaktivert)

Party (nattsenking midlertidig deaktivert)

Ferie (midlertidig redusert drift)

Kjøling

Hjelpevarmegenerator (varmepumpe av)

Statusvisninger:

Varmepumpe av

Varmepumpe sperret

Varmepumpe utfører funksjon

Varmepumpe varmer

Varmepumpe kjøler (aktiv eller passiv)

Varmepumpe genererer varmt vann

Varmepumpe varmer bad

Statusvisning ventilasjon:

ventilasjon av

ventilasjon auto

ventilasjon Trinn 1

ventilasjon Trinn 2

ventilasjon Trinn 3

ventilasjon Sjokklufting

Tilleggsvisninger:

Hjelpe-varmegenerator aktiv

Feilfunksjon