Sidekart

Dimplex

Energipolitikk
Energipolitikk

Energipolitikk

Vi i Glen Dimplex Deutschland har forpliktet oss å redusere vårt energiforbruk på lang sikt og bedre vår energieffektivitet i en kontinuerlig forbedringsprosess.


For å realisere disse målene har vi innført et energistyringssystem i henhold til standarden DIN ISO 50001:2011, og vi sørger for at alle kravene i denne standarden overholdes, og at prosessene forbedres kontinuerlig innenfor dette energistyringssystemet.

Videre kontrollerer vi regelmessig at

  • nødvendige økonomiske og strukturelle forutsetninger er sikret.
  • alle medarbeidere integreres i implementeringen og utførelsen av energistyringssystemet, og at ansvarsområdene defineres.
  • relevante juridiske forpliktelser og andre krav overholdes.
  • det finner sted en regelmessig evaluering med tanke på energieffektivitet, bruk av energi og energiforbruk.
  • programmer som fremmer energieffektivitet innføres og utføres korrekt.
  • det kjøpes inn energieffektive produkter og tjenester som bidrar til forbedring av energirelatert ytelse.
  • resultatene måles og kontrolleres gjennom regelmessig tilsyn.