Sidekart

Dimplex / Kontakt / Impressum

Informasjon angående beskyttelsen av ditt privatliv og personlig informasjon

Når det gjelder beskyttelsen av dine personlige rettigheter, har vi en klar strategi i forbindelse med registrering og bruk av den personlige informasjonen som registreres på nettstedet vårt når du f. eks. besøker siden eller bestiller varer. Vennligst les gjennom følgende erklæringer. Der får du informasjon om følgende aspekter:

Hva slags informasjon lagrer vi om deg?

Vi prøver på ingen måte å aktivt samle inn informasjon om deg når du besøker internettsiden vår. Men dersom du ønsker å bruke en av de nettbaserte tjenestene våre, som for eksempel nettbaserte planleggingsverktøy, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon om deg selv. Deretter får du tilsendt en e-post med den informasjon som vi har lagret om deg.
For å bli kunde i vår nettbutikk må du også registrere deg hos oss. Til dette trenger vi navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen kan (og må) du beskytte med et (selvvalgt) passord.

Hva er hensikten med at denne informasjonen lagres?

Dine personlige data hjelper oss i mange situasjoner slik at vi kan tilby deg en bedre service. Når du skal bestille noe, for eksempel, trenger du kun å logge deg på med e-postadressen og passordet ditt, og systemet vårt finner automatisk all den andre informasjonen som trengs.

Hvordan omgås vi med denne informasjonen?

Vi håndterer informasjonen om deg meget nøye og bruker den kun til formål som du har godkjent.
Når det gjelder registreringen i nettbutikken har vi spesielle sikkerhetstiltak som sørger for at informasjonen din i forbindelse med handlingen alltid er riktig, fullstendig og aktuell. Selvfølgelig har du alltid tilgang til den informasjonen om deg som er lagret hos oss, og du kan forandre den. På den måten hjelper du oss til å holde kontaktinformasjonen din aktuell og fullstendig.

Hvem gir vi denne informasjonen videre til?

Vi tar personvern og det å beskytte dine personlige rettigheter veldig alvorlig. Derfor forsikrer vi deg om at den informasjonen som er lagret om deg verken selges eller lånes bort til andre.
Dersom du ønsker å betale med VISA eller MasterCard for varene du bestiller i nettbutikken, forbeholder vi oss retten til å gi informasjonen din videre til firmaet WorldPay. Dette er et firma som tilbyr betalingsløsninger for nettbutikker og som tar i mot pengene på vegne av oss for så å sende dem videre til oss.

Hvordan beskytter vi din informasjon?

Vi har truffet sikkerhetsforanstaltninger som beskytter dine data mot tap, at de blir stjålet, missbruk, at uberettigede får tilgang til dem, forandring og ødeleggelse. Dette omfatter forvaltningstekniske, elektroniske og fysiske prosesser. På alle sidene i nettbutikken vår, der du oppfordres til å oppgi personlige opplysninger, bruker vi industristandarden SSL (Secure Sockets Layer) til kryptering. Dersom du ønsker å handle i vår nettbutikk, må du derfor bruke en nettleser som støtter SSL (f. eks. Netscape Navigator versjon 3.0 eller høyere eller Internet Explorer). På den måten kan det sikres at den personlige informasjonen du oppgir samt kredittkortinformasjonen som oppgis ved gjennomføring av transaksjoner over Internett holdes fortrolig.

"Cookies"

Som de fleste andre firmaer, bruker også vi cookies på våre internettsider. Cookies er informasjon som vi overfører til harddisken i datamaskinen din via nettleseren. På den måten kan vi f. eks. gjenkjenne deg automatisk neste gang du besøker internettsidene våre slik at vi kan bruke navnet ditt når vi ønsker deg velkommen. Dersom du ikke ønsker at vi gjenkjenner datamaskinen din, må du stille inn nettleseren din slik at den sletter alle cookies på harddisken din og at den blokkerer fremtidige cookies eller advarer deg før det lagres en cookie.
Dersom du har ytterligere spørsmål angående personvern i forbindelse med våre internettsider, ta vennligst kontakt med vår medarbeider med ansvar for personvern:

datenschutz@glendimplex.de