Sidekart

Dimplex / Kundeservice / Bestilling av reservedeler

Bestilling av reservedeler - boligoppvarmingsprodukter

Elektriske radiatorer, konvektorer, elektriske kaminer, styring/regulering, gulvvarme, håndtørker, luftporter og utstyr for varmtvannsberedning.

I Tyskland kan du bestille reservedeler ved å ringe til det sentrale delelageret til Robert Bosch GmbH i Fürth, tlf: +49 (0) 89 / 203 557 77  (Østerrike: +43 (1) 60575/4802) Du kan bestille via internett i Tyskland ved hjelp av verktøyet Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterQuickfinder fra Robert Bosch Hausgeräte GmbH.

Reservedeler for AKO-konvektorer

Tlf: +49 (0) 9221-709-564
Faks: +49 (0) 9221 / 709-589
E-post: kundendienst.hauswaerme@dimplex.de

Anvisninger i forbindelse med kjøp og installasjon av reservedeler

Våre produkter tilsvarer de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene. Pass på: Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk. Usakkyndige reparasjoner kan føre til at det oppstår stor fare for brukeren.

Våre reservedeler og utvidelsessett er laget for å monteres i eller til å brukes sammen med våre apparater. Dersom disse ikke installeres på en sakkyndig måte, eller dersom det brukes reservedeler som ikke er godkjent av oss, er det ikke sikkert at apparatet fungerer som det skal og på en sikker måte. Installasjonsanvisning følger ikke med. Reservedelene skal byttes ut av opplært fagpersonale.

Dersom du er i tvil eller har spørsmål i forbindelse med dette, vennligst ta kontakt med din faghandel eller med en av våre servicespesialister.