Sidekart

Dimplex / Produkter / Varmepumpe

Brine-til-vann-varmepumper
Brine-til-vann-varmepumper

Brine-til-vann-varmepumper til oppvarming og varmtvannsberedning

Dimplex brine-til-vann-varmepumper bruker grunnvarme som overføres til en blanding av frostvæske og vann, den såkalte væsken, via en varmeveksler.

Det finnes forskjellige varmekildesystemer tilgjengelig

Jordkollektorer installeres horisontalt og må ikke overbygges. Det brukes rør som er motstandsdyktige mot trykk som varmevekslere. Disse legges ned til en dybde på ca. 1,20 m ned i grunnen.
Dersom det ikke er nok plass til å grave ned disse rørene, eller dersom varmepumpen skal brukes til kjøling i tillegg, må man bore dypt samt bruke jordsonder.
I mange bedrifter oppstår det spillvarme som kan brukes av brine-til-vann-varmepumper ved at den varmes opp ytterligere.

Du finner varmepumper til alle mulige bruksområder


En brine-til-vann-varmepumpe fra Dimplex er en ideell kombinasjon av økologisk energiutvinning og perfekt komfort. Den varmen som er lagret i grunnen brukes på en perfekt måte ved hjelp av Dimplex-varmepumpenes intelligente varmepumpeteknikk. Det er så godt som umulig å varme opp huset på en billigere og mer miljøvennlig måte.