Sidekart

Dimplex / Produkter / Varmepumpe

Vann-til-vann-varmepumpe
Vann-til-vann-varmepumpe

Vann-til-vann-varmepumper til oppvarming og varmtvannsberedning

Vann-til-vann-varmepumper trekker ut varme fra grunnvannet som også midt på vinteren har en temperatur på mellom +7 °C og 12 °C. Sammen med en Dimplex vann-til-vann-varmepumpe og et oppvarmingssystem med lav temperatur får du et meget effektivt varmepumpesystem for oppvarming. En forutsetning for dette er at det vannet som pumpes opp fra brønnen er av god nok kvalitet og at det finnes tilstrekkelig med vann tilgjengelig. Man må også ha tillatelse fra den myndigheten som er ansvarlig for grunnvannet.


En vann-til-vann-varmepumpe fra Dimplex er en ideell kombinasjon av økologisk energiutvinning og perfekt komfort. Den varmen som finnes i grunnvannet brukes på en perfekt måte ved hjelp av Dimplex-varmepumpenes intelligente varmepumpeteknikk. Det er så godt som umulig å varme opp huset på en billigere og mer miljøvennlig måte.