Sidekart

Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Viftekonvektorer

Viftekonvektorer oppvarming/kjøling

SmartRad viftekonvektorer

SmartRad viftekonvektorer

Konvensjonelle konvektorer og radiatorer krever relativt høye turløpstemperaturer for å sikre en overflatedekkende oppvarming, og de er ikke optimale sett ut ifra et energimessig synspunkt.

En løsning for å spare energi- og oppvarmingskostnader er strålevarmesystemer, som for eksempel gulvvarme som kan brukes med lave turløpstemperaturer.

Ved ettermontering og renovering av gamle bygninger krever denne løsningen store finansielle utlegg og tekniske anstrengelser.

Høy varme- og kjølekapasitet med ambisiøs design

Ved renovering av gamle bygninger og i kombinasjon med lavtemperatur-oppvarmingssystemer er viftekonvektorer med den spesielt konstruerte varmeveksleren den ideelle løsningen for energisparende oppvarming av boliger. Den støysvake viften fordeler varmen jevnt og fyller rommet med behagelig varme.

Sammen med en reversibel varmepumpe kan denne konvektoren i tillegg brukes til avkjøling av rom og bygninger, og den sørger raskt for det ønskede temperaturnivået med høy energieffektivitet.

Den nye SmartRad-serien for oppvarming og avkjøling forener tiltalende design med høyverdig teknikk.

SRX...CM

SmartRad viftekonvektorer SRX...ECM

  • Velegnet for oppvarming og avkjøling
  • Støyoptimert og energieffektiv EC-ventilato
  • Automatisk regulering av 3 viftetrinn, alt etter oppvarmings- og avkjølingsforbruk, maksimalt viftetrinn kan stilles inn på forhånd
  • Automatisk avstengning av konvektoren ved turløpstemperaturer mindre enn 25 °C ved oppvarming og høyere enn 20 °C ved kjøledrift
  • Maksimal tillatt turløpstemperatur 85 °C
  • Valgfri tilkobling av varme på venstre eller høyre side
  • Tilkoblingssett VS SRX leveres som ekstrautstyr

På den elektroniske termostaten kan den ønskede romtemperaturen forhåndsinnstilles.
Konvektorens elektronikk sammenligner innstilt temperatur og faktisk romtemperatur, og tilpasser automatisk de tre viftetrinnene til de aktuelle betingelsene.
Ved store temperaturforskjeller går konvektoren til det høyeste viftetrinnet. Når den faktiske temperaturen nærmer seg den innstilte reduseres luftgjennomstrømningen, og gjennomstrømningen kobles automatisk helt ut når den ønskede romtemperaturen er nådd.
Det maksimale viftetrinnet kan forhåndsvelges manuelt for å unngå omkobling av viftetrinnene f.eks. i sovreommet.


Tekniske data SmartRad viftekonvektorer

Bestillingskode
  SRX 070ECM SRX 120ECM SRX 160ECM
Artikkelnummer   367540 367550 367560
Varmeeffekt 55°C/47°C1 kW 0,57 / 0,74 / 1,07 1,32 / 1,63 / 1,95 1,72 / 2,25 / 2,82
Varmeeffekt 45°C/40°C1 kW 0,42 / 0,54 / 0,78 0,96 / 1,2 / 1,42 1,25 / 1,63 / 2,05
Varmeeffekt 35°C/30°C1 kW 0,22 / 0,27 / 0,4 0,49 / 0,6 / 0,71 0,64 / 0,8 / 1,02
Kjølekapasitet2 7°C/12°C1 kW 0,37 / 0,41 / 0,6 0,77 / 0,96 / 1,13 0,95 / 1,23 / 1,51
Kjølekapasitet2 10°C/15°C1 kW 0,27 / 0,31 / 0,45 0,56 / 0,7 / 0,82 0,69 / 0,9 / 1,14
Flowmengde viftetrinn1 m³/h 60 / 125 / 228 120 / 225 / 410 160 / 300 / 540
Lydtrykknivå på 1-meters avstand1 dB(A) 27 / 38 / 47 27 / 38 / 47 27 / 38 / 47
Bredde x høyde x dybde mm 503 x 530 x 145 740 x 530 x 145 911 x 530 x 145

1) Verdier ved lavt / middels / høyt viftetrinn
2) Total kjølekapasitet (sensibel og latent andel)