Prasa Mapa serwisu

Dimplex

Polityka energetyczna
Polityka energetyczna

Polityka energetyczna

Jako Glen Dimplex Deutschland zobowiązaliśmy się do długoterminowej redukcji naszego zużycia energii oraz zwiększenia naszej efektywności energetycznej w ciągłym procesie ulepszania.


Do realizacji tych celów wdrożyliśmy system zarządzania energią zgodny z normą DIN ISO 50001:2011 i dbamy o prawidłowe realizowanie wszystkich wymogów tej normy, oraz o ciągłe udoskonalanie procesów w ramach tego systemu.

W dalszym ciągu regularnie kontrolujemy, czy

  • zapewnione są wymagane warunki finansowe i strukturalne.
  • wszyscy pracownicy są zintegrowani we wdrażaniu i realizacji systemu zarządzania energią i czy zostały ustalone zakresy odpowiedzialności.
  • zostały uwzględnione istotne zobowiązania prawne oraz inne wymogi.
  • regularnie dokonywana jest ocena efektywności energetycznej, wykorzystania oraz zużycia energii.
  • programy wspierające efektywność energetyczną są prawidłowo wdrażane i realizowane.
  • nabywane są energooszczędne produkty i usługi, przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej.
  • wyniki są sprawdzane i kontrolowane w ramach regularnych audytów. 
    » Login