Zemljevid strani

Dimplex / Podjetje

Politika varovanja okolja
Politika varovanja okolja

Naša politika varovanja okolja

Soočamo se z izzivi celostnega in trajnega varovanja okolja.

Podjetje GLEN DIMPLEX ima trajnostno varovanje okolja vključeno globoko v svoje temelje. Svoja gospodarska, okoljevarstvena in družbena znanja uporabljamo za zmanjšanje možnih škodljivih vplivov svojega poslovanja na ljudi ter okolje. Obvladamo okolju prijazne proizvodne postopke za proizvodnjo sodobnih in zanesljivih izdelkov z gospodarno rabo energije.

Posebno vrednost pri varovanju okolja namenjamo izobraževanju in nadaljnjemu usposabljanju naših zaposlenih, da bodo lahko strokovno in odgovorno prispevali k trajnemu izboljševanju varovanja okolja v obratu. Poleg tega iščemo pri vseh vprašanjih varovanja okolja odprt dialog s strankami, naročniki in javnostjo. Redna preverjanja potrjujejo kakovost naše politike varovanja okolja.

Odgovorno varovanje okolja je danes bistven pogoj za uspešnost podjetja. Naši ukrepi za okolju prijazno snovanje izdelkov zajemajo potek proizvodnje in celotno paleto izdelkov ter upoštevajo popoln življenjski ciklus izdelka, od uporabe surovin prek razvoja izdelka, proizvodnje in uporabe izdelka, do odstranjevanja ter ponovne uporabe. Delamo skladno z veljavnimi zakonskimi obveznostmi in smo zavezani dodatnim zahtevam, ki jih postavlja naša notranja politika varovanja okolja.

Našo celovito visoko kakovost jamčijo odobritve po standardih DIN EN ISO 9001 in DIN EN ISO 14001.