Zemljevid strani

Dimplex

Razvoj
Vedno korak pred vsemi

Razvoj: vedno korak pred vsemi

Tehnika ogrevanja in klimatskih naprav je ključna tehnologija v pazljivem ravnanju z viri in s tem tudi z okoljem. Inovacijska moč in fantazija pri raziskavah in razvoju novih tehnologij vodita pri velikem številu naprav za ogrevanje in klimatsko tehniko do znatnih prihrankov fosilnih goriv in občutnemu povečanju učinkovitosti regenerativnih energij. 

Sočasno omogočajo sodobni sistemi in dozoreli sestavni deli tudi povečanje udobja v človekovem bivalnem, delovnem in prostočasnem okolju.

Naši raziskovalni in razvojni oddelek sodi med najsodobnejše v panogi. Tu sta spojeni območji tehnike hlajenja in klimatskih naprav s sistemsko tehniko in tehniko ogrevanja zgradb. Ponosni smo na inovacijsko moč in fantazijo naših sodelavcev, ki dajejo pomemben prispevek za uspeh našega podjetja z znanjem, ki temelji na znanju o željah uporabnikov.
Naši raziskovalci in inženirji se že danes ukvarjajo s temami, ki bodo v prihodnosti ogrevale in prezračevalne hiše.
Z izdelki ogrevalne tehnike stanovanj in našimi sistemskimi rešitvami s področja toplotnih črpalk so na voljo najbolj učinkovite rešitve problemov, ki ustrezajo najsodobnejšemu stanju tehnike. Izdelki imajo sodobne regulacijske funkcije in so v glavnem prijazni za vzdrževanje in zanesljivi.

Priporočite stran!  Seite drucken Natisnite
Navzgor Navzgor