Zemljevid strani

Dimplex / Izdelki / Topl. črp. / Zrak/voda

Zunanja postavitev
Zunanja postavitev

Zunanja postavitev

Postavite toplotno črpalko kar neposredno v vir toplote

Toplotne črpalke zrak/voda so hladni medij za ogrevanje in jih lahko brez pomislekov postavite tudi na prostem. Praškasto prevlečene pločevinaste obloge ščitijo toplotne črpalke Dimplex v celoti varno pred dežjem in snegom. Redundantne funkcije za zaščito pred zmrzaljo ohranjajo toplotno črpalko v pripravljenosti za obratovanje tudi pri ledenih zunanjih temperaturah.

Vaša prednost: 

Vira toplote ni potrebno voditi k toplotni črpalki prek zračnih kanalov. Toplotna črpalka zrak/voda za zunanjo postavitev sesa zrak neposredno z zelo tihim aksialnim ventilatorjem.
Postavitev v vrtu je nepremagljivo tiha tako glede hrupa zraka kot hrupa trupa.

Navezavo toplotnih črpalk zrak/voda za zunanjo postavitev lahko izvedete prek hidravličnega stolpa ali s pomočjo kombinacije posameznih hidravličnih sestavnih delov.

Hidravlični stolp

Hidravlični stolp HPK 200S se z zunaj postavljeno toplotno črpalko zrak/voda poveže enostavno prek dveh hidravličnih in enega električnega povezovalnega voda. Vgrajeni sestavni deli za nemešani ogrevalni obtok jamčijo zahtevan pretok ogrevalne vode in zagotavljajo nemoteno obratovanje.

Zaradi vgrajene upravljalne enote toplotne črpalke ne morete hidravličnega stolpa naročiti posamično. Za vsako toplotno črpalko, ki se lahko kombinira, obstaja prodajni paket, sestavljen iz toplotne črpalke brez regulacije in hidravličnega stolpa.

Visokoučinkovite toplotne črpalke zrak/voda

Toplotna črpalka in upravljalna enota za toplotno črpalko Napajanje z napetostjo Toplotna črpalka in hidravlični stolp z vgrajeno upravljalno enoto za toplotno črpalko
LA 25TU 400 V  
LA 40TU 400 V  
LA 60TU 400 V  

Nizka temperatura 58 °C

Toplotna črpalka in upravljalna enota za toplotno črpalko Napajanje z napetostjo Toplotna črpalka in hidravlični stolp z vgrajeno upravljalno enoto za toplotno črpalko
LA 16TAS 400 V HPL 16TAS
LA 11MAS 230 V  
LA 16MAS 230 V  

Reverzibilne za ogrevanje in hlajenje

  • LA 35TUR+ (400 V, z izrabo odpadne toplote pri hlajenju)
  • LA 60TUR+ (400 V)

Posebni pribor

  • Vir toplote